تصحیح رایتینگ آیلتس

/تصحیح رایتینگ آیلتس
تصحیح رایتینگ آیلتس ۱۳۹۷-۱-۱۹ ۲۰:۴۰:۲۴ +۰۴:۳۰

جهت تصحیح رایتینگ، فایل مربوطه و رسید پرداخت را به نشانی تلگرام ProshotWriting@ ارسال فرمایید. هزینه تصحیح رایتینگ پروشات ۳۵ هزار تومان میباشد.

نمونه های تصحیح رایتینگ آیلتس پروشات

کامنت صوتی تحلیلی ممتحن – نمونه اول

کامنت صوتی تحلیلی ممتحن – نمونه دوم