صفحه پروشات در اینستاگرام

داوطلبین گرامی جهت مشاهده صفحه پروشات در اینستاگرام میتوانند به نشانی http://instagram.com/proshotielts مراجعه نمایند. آخرین اخبار مربوط به تغییرات آزمون IELTS، اطلاعیه های فوری، مطالب آموزشی استاندارد و حائز اهمیت، همه روزه در صفحه پروشات در اینستاگرام منتشر میگردد.

کانال تلگرام پروشات

داوطلبین گرامی جهت عضویت در کانال تلگرام پروشات میتوانند به نشانی http://telegram.me/proshotielts مراجعه نمایند. آخرین اخبار مربوط به تغییرات آزمون IELTS، اطلاعیه های فوری، مطالب آموزشی استاندارد و حائز اهمیت، همه روزه در کانال تلگرام پروشات منتشر میگردد.