جهت ثبت نام از طریق لینک جدول زیر، به پنل کاربری خود در سایت پروشات وارد شوید. به منوی Education Courses مراجعه کرده و زیرمنوی Workshops را انتخاب نمایید.

جدول کارگاه های تخصصی پروشات

موضوع کارگاهمدرسروز و ساعتشهریه-تومانلینک ثبت نام
IELTS Writing Task2روزبه کارگر

6 و 7 مهر 10 الی 19

350,000برگزار شد
IELTS Readingکامیار کوباری

13 و 14 مهر 10 الی 19

350,000برگزار شد
IELTS Writing Task2روزبه کارگر

20 و 21 مهر 10 الی 19

350,000تکمیل شد
IELTS Speakingروزبه کارگر

27 و 28 مهر 10 الی 19

350,000تکمیل شد
IELTS Listeningکامیار کوباری

5 آبان 10 الی 19

175,000تکمیل شد
IELTS Writing Task2روزبه کارگر

11 و 12 آبان 10 الی 19

350,000تکمیل شد
IELTS Writing Task2روزبه کارگر

25 و 26 آبان 10 الی 19

350,000

در حال اتمام

IELTS Readingکامیار کوباری

18 و 19 آبان 10 الی 19

350,000

در حال اتمام

IELTS Speakingروزبه کارگر

2 و 3 آذر 10 الی 19

350,000

در حال اتمام

IELTS Listeningکامیار کوباری

9 و 10 آذر 10 الی 19

175,000ثبت نام

کارگاههای تخصصی پروشات با بالاترین کیفیت ممکن، به صورت نیمه گروهی با ظرفیت حداکثر ۱۰ نفر، در دفتر اصلی پروشات (سعادت آباد) به همراه پذیرایی و نهار برگزار میگردد.