صفحه اصلی ۱۳۹۷-۲-۳۰ ۱۶:۱۷:۰۹ +۰۴:۳۰

آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۱۸ شهریور-9 SepAcademic۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۸ شهریور-9 SepGeneral۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
۳۰ شهریور-21 SepAcademic۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۲ مهر-14 OctAcademic۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۲ مهر-14 OctGeneral۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۱ آبان-2 NovAcademic۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۱ آبان-2 NovGeneral۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۱ آذر-2 DecAcademic۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۱ آذر-2 DecGeneral۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۶ دی-6 JanAcademic۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۶ دی-6 JanGeneral۹۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۲ بهمن-1 febAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۱۲ بهمن-1 febGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۱۲ اسفند-3 MarAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۱۲ اسفند-3 MarGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۲۵ فروردین-14 AprAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-24 MayAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰تکمیل شد
۳ خرداد-24 MayGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰تکمیل شد
۹ تیر-30 JunAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۹ تیر-30 JunGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۲۷ مرداد-18 AugAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۲۷ مرداد-18 AugGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۱۰ آبان- Nov 1Academic۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۱۰ آبان- Nov 1Generel۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۲۴ آذر- Dec 15Academic۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۲۴ آذر- Dec 15General۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲ شهریور-24 AugAcademic۸۹,۹۰۰برگزار شد
۲ شهریور-24 AugGeneral۸۹,۹۰۰برگزار شد
۶ مهر-28 SepAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۶ مهر-28 SepGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مهر-19 OctAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۷ مهر-19 OctGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ آبان-16 NovAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ آبان-16 NovGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳۰ آذر-21 DecAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳۰ آذر-21 DecGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۷ دی-17 JanAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۷ دی-17 JanGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ بهمن-14 FebAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ بهمن-14 FebGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳۰ فروردین-19 AprAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳۰ فروردین-19 AprGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۱۰ خرداد-31 MayAcademic۱۲۷,۰۰۰در حال اتمام
۱۰ خرداد-31 MayGeneral۱۲۷,۰۰۰در حال اتمام
۲۸ تیر-19 JulAcademic۱۲۷,۰۰۰ثبت نام
۲۸ تیر-19 JulGeneral۱۲۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه یکماهه Readingروزبه کارگر۲ تا ۲۳ اردیبهشت
یکشنبه ها ۱۰ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writingروزبه کارگر۶ و ۷ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Speakingروزبه کارگر۲۰ و ۲۱ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningکامیار کباری۱۳ و ۱۴ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه یکماهه Readingروزبه کارگر۱۹ اردیبهشت تا ۹ خرداد
چهارشنبه ها ۱۰ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰در حال برگزاری
کارگاه ۲ روزه Writingروزبه کارگر۲۷ و ۲۸ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Speakingروزبه کارگر۳ و ۴ خرداد
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Listeningکامیار کباری۱۰ و ۱۱ خرداد
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Writingکامیار کباری۱۹خرداد تا ۲ تیر
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
5 (100%) 7 votes