صفحه اصلی ۱۳۹۷-۲-۳۰ ۱۶:۱۷:۰۹ +۰۴:۳۰

آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۵ فروردین-14 AprAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-24 MayAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۳ خرداد-24 MayGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰برگزار شد
۹ تیر-30 JunAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰در حال اتمام
۹ تیر-30 JunGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰در حال اتمام
۲۷ مرداد-18 AugAcademic۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۲۷ مرداد-18 AugGeneral۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۷ مهر- Sep 29Academic۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۷ مهر- Sep 29General۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۱۰ آبان- Nov 1Academic۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۱۰ آبان- Nov 1Generel۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۲۴ آذر- Dec 15Academic۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام
۲۴ آذر- Dec 15General۱,۰۴۵,۰۰۰ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۵ آبان ۹۶-16 NovAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ آبان ۹۶-16 NovGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳۰ آذر ۹۶-21 DecAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳۰ آذر ۹۶-21 DecGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۷ دی ۹۶-17 JanAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۷ دی ۹۶-17 JanGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ بهمن ۹۶-14 FebAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۵ بهمن ۹۶-14 FebGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳۰ فروردین ۹۷-19 AprAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۳۰ فروردین ۹۷-19 AprGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۱۰ خرداد ۹۷-31 MayAcademic۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۱۰ خرداد ۹۷-31 MayGeneral۱۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲۸ تیر ۹۷-19 JulAcademic۱۲۷,۰۰۰در حال اتمام
۲۸ تیر ۹۷-19 JulGeneral۱۲۷,۰۰۰در حال اتمام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه یکماهه Readingروزبه کارگر۲ تا ۲۳ اردیبهشت
یکشنبه ها ۱۰ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writingروزبه کارگر۶ و ۷ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Speakingروزبه کارگر۲۰ و ۲۱ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningکامیار کباری۱۳ و ۱۴ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه یکماهه Readingروزبه کارگر۱۹ اردیبهشت تا ۹ خرداد
چهارشنبه ها ۱۰ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Writingروزبه کارگر۲۷ و ۲۸ اردیبهشت
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Speakingروزبه کارگر۳ و ۴ خرداد
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ روزه Listeningکامیار کباری۱۰ و ۱۱ خرداد
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۲ هفته ای Writingکامیار کباری۱۹خرداد تا ۲ تیر
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه یکماهه Readingروزبه کارگر۳ تیر تا ۳۱ تیر
یکشنبه ها ۱۰ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Speakingکامیار کباری۲۴ و ۲۵ خرداد
پنج شنبه و جمعه ۱۰ تا ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Listeningکامیار کباری14 و 15 تیر
پنجشنبه و جمعه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ هفته ای Writingکامیار کباری9 تا 20 تیر
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه ۲ روزه Speakingروزبه کارگر7 و 8 تیر
پنج شنبه و جمعه ۱۰ تا ۱۸
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
کارگاه یکماهه Readingروزبه کارگر6 تیر تا 27 تیر
چهارشنبه‌ها ۱۰ الی ۱۴
۳۹۷,۰۰۰ثبت نام
صفحه اصلی
4.6 (92%) 10 votes