قوانین و مقررات

هزینه آزمون هزینه آزمون IELTS از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.  مشاور دانش آموز IDP Education هزینه آزمون برای کشور تان را به ارز محلی به شما اطلاع می دهد ، و یا با نزدیکترین مرکز آزمون تماس بگیرید. هزینه آزمون IELTS برای هر دو نسخه این آزمون (جنرال و آکادمیک)  یکسان است. شرایط…